top of page
coaching ABONNEMENT

Hvis du er ute etter å trene optimalt - med mest mulig individualisering - er dette alternativet det beste for deg! Du følges opp av personlig trener hele veien.

Med et coaching abonnement vil treningsprogrammet ditt bli oppdatert og tilpasset med jevne mellomrom, slik at det til enhver tid er optimalisert for der du er for øyeblikket - med tanke på treningsbelastning, hverdag, målsetning og individualisering. 

Programmet vil ligge i en interaktiv, online treningskalender med alle treningsdetaljene fra dag til dag - inkludert hvilken fart du skal løpe på ut i fra ditt nåværende nivå. Plattformen gir også muligheter for kommunikasjon med din coach, samt endringer og flytting av økter ved behov.

velg ditt abonnement
nivå 1
 • Skreddersydd treningsprogram oppdatert hver 4. uke.

 • Ingen inkluderte konsultasjoner, men kan kjøpes ved behov.

 • Ubegrenset WhatsApp chat support.

 • Trekkes automatisk én gang i måneden, uten bindingstid. 

Kr. 690,- per mnd (+startpakke)

NB! For optimal oppfølging og oppdatering av treningsprogram, anbefales alternativene MED konsultasjon (Nivå 2 & 3). 

nivå 2
 • Skreddersydd treningsprogram oppdatert hver 4. uke.

 • Video konsultasjon med din coach hver 4. uke

 • Ubegrenset WhatsApp chat support.

 • Trekkes automatisk én gang i måneden, uten bindingstid. 

Kr. 990,- per mnd (+startpakke)
nivå 3
 • Skreddersydd treningsprogram oppdatert hver 2. uke.

 • Video konsultasjon med din coach hver 2. uke.

 • Ubegrenset WhatsApp chat support.

 • Trekkes automatisk én gang i måneden, uten bindingstid. 

Kr. 1390,- per mnd (+startpakke)
startpakken for abonnementer

Startpakken er obligatorisk for alle nye abonnenter, og består av 2 konsultasjoner à 60 minutter:

 • Det hele starter med førstegangskonsultasjonen, der vi blir kjent med hverandre og går gjennom treningshistorien og målene dine. Treningsprogrammet ditt vil ta utgangspunkt i informasjonen som kommer fram under denne konsultasjonen, såvel som en analyse av Garmin/Strava data og lignende, om tilgjengelig. 

Etter konsultasjonen vil jeg - som din coach - bygge treningsprogrammet ditt. Dette tar 1-2 uker. 

 • I den andre konsultasjonen vil du motta det ferdige treningsprogrammet ditt, og bli forklart hvordan du skal bruke det, hva som er hva osv. Det vil også bli mulighet for å stille spørsmål, og så snakker vi litt generelt om gode treningsvaner. Så er du i gang!

Kr. 1290,- betales én gang før oppstart
(deretter trekkes du automatisk på månedlig basis - se priser over - for abonnementet ditt)
Frittstående​ treningsprogram

I motsetning til et abonnement - der treningsprogrammet oppdateres kontinuerlig og "rulles" ut uke for uke - vil et frittstående treningsprogram bli bygget ferdig og levert i sin helhet før du starter opp med selve treningen.

Det kalles "frittstående" fordi det ikke følger med regelmessige konsultasjoner, oppfølging eller oppdateringer underveis. Hvis du ønsker å være uavhengig av en coach og tilpasse programmet selv om nødvendig, er dette tingen for deg.

Dette får du
 • Skreddersydd treningsprogram bygget med utgangspunkt i kommunikasjon per epost og et innsendt spørreskjema.

 • Varighet mellom 8 - 52 uker.

 • Oppfølging er ikke inkludert, men konsultasjoner kan kjøpes separat ved behov. Hvis du ønsker regelmessig oppfølging anbefales det å kjøpe et coaching abonnement (se over). 

 • Revisjoner av treningsprogrammet kan kjøpes i ettertid ved behov.

 • Faktureres og betales i sin helhet før bygging av programmet starter, og leveres ferdig innen 2 uker fra betalingsdato.

Kr. 99,- per uke av programmet
Revisjon av program: Kr 690,-
(startpakken må kjøpes i tillegg til selve programmet - se under.)
startpakken for
frittstående treningsprogram

Startpakken for frittstående treningsprogram inkluderer skriftlig kommunikasjon per epost, og bearbeiding av et spørreskjema hvor jeg henter inn informasjon om treningshistorikk, målsetninger, detaljer om hverdagen din og hvor mye/ofte du ønsker å trene osv. Jeg vil også om mulig se på faktiske data fra Garmin, Strava etc.

Når informasjonen er hentet inn, vil jeg bruke dette som utgangspunkt for å bygge treningsprogrammet ditt, slik at det blir optimalisert for akkurat deg.

Du vil motta programmet ditt på epost senest 2 uker etter betaling, med utfyllende informasjon om hvordan det skal brukes. Har du ytterligere spørsmål om programmet vil disse også besvares på epost, men det er da som sagt ikke videre oppfølging utover dette.

Konsultasjoner og revisjoner kan likevel kjøpes i tillegg om det er ønskelig. 

Kr. 690,- betales én gang før oppstart
(i tillegg til dette vil du også belastes for antall uker programmet ditt varer - se over)

Pris eksempel for et 12-ukers frittsående treningsprogram:

Startpakke (Kr. 690,-) + 12 uker (12 x Kr. 99 = Kr. 1188) = Kr. 1878 totalt.

PT - time

Kun tilgjengelig i Asker og omegn!

Det å ha en personlig trener med seg på en treningsøkt sikrer kvaliteten på økten og sørger for at du kan fokusere på å løpe, mens treneren din tar seg av logistikken, veiledningen og detaljene. Det kan være både motiverende og betryggende. 

En PT-økt kan være så mangt, alt fra en uavhengig treningsøkt for noen som ikke har et fast treningsprogram, en nøkkeløkt for en klient som allerede har program eller en teknikktime hvor vi jobber på å optimalisere løpeteknikken. Det går også an å kjøpe konsultasjoner (PT timer) hvor vi møtes fysisk, i motsetning til online.

Uansett type økt, så vil en PT-time være en mulighet til å trene fokusert og målrettet med ekstra høy kvalitet grunnet kvalifisert veiledning.

mine pt-timer
Veiledet intervalltrening
 • 60 minutter intervall økt, inkludert oppvarming og nedjogg.

 • Veiledning gjennom hele økten for å sikre kvaliteten og sørge for at du løper på riktig fart/intensitet og gjennomfører som du skal.​​

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 = Kr. 890,- // 5 = kr. 4200 ,- // 10 = 7900,-
veiledet styrketrening
 • 60 minutter løpsspesifikk styrketrening.

 • Du veiledes gjennom en styrketreningsøkt med fokus på god teknikk og riktig utførelse av øvelsene på en kontrollert måte.​​

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 = Kr. 890,- // 5 = kr. 4200 ,- // 10 = 7900,-
veiledet Aquajogging
 • 60 minutter veiledet treningsøkt i basseng. 

 • Aquajogging er en alternativ treningsform som passer for løpere som er skadet og ønsker å vedlikeholde løpeformen, såvel som de som driver med rehabilitering og de som ønsker et høyere treningsvolum med mindre stukturell belastning. ​

 • Aquajogging er svært løpsspesifikt hvis utført med riktig teknikk.

​​

 • Flytebelte lånes ut, men inngangsbillett må betales av klient.

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 = Kr. 1090,- // 5 = kr. 5190,- // 10 = KR. 9900,-
økt på innendørs friidrettsbane
 • Alle PT timer som involverer løping kan gjennomføres innendørs i ett av Norges beste innendørsfriidrettsanlegg i Bærum.

 • Dette kan passe bra for intervalløkter, teknikk timer og testløp.

 • Modulen gjelder baneleie og legges til totalprisen for timen din, faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

kr. 500,- legges til totalprisen
løpeteknikk
 • 60 minutter med opplæring og optimalisering av løpeteknikk.

 • Vi studerer steget ditt gjennom en grov løpsanalyse (ikke profesjonell analyse) og ser etter mulige svakheter vi kan jobbe på gjennom ulike tiltak og øvelser. Vi snakker generelt om løpsteknikk, med fokus på skadeforebygging, løpsøkonomi og optimalisering av løpssteget.

 • Rapport fra timen med råd og tips tilsendt på epost i etterkant. 

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 = Kr. 1090,- // 2 = kr. 1990,- 
TESTLØP
 • 60 minutter med forberedelse, pep-talk, oppvarming og gjennomføring av et testløp på avtalt sted.

 • Et testløp er en bra måte å bedømme formen på, og få testet nivået sitt før eller etter en treningsperiode og/eller som del av forberedelsene til en konkurranse.

 • Rapport fra testløpet - med anbefalinger for videre trening - blir tilsendt etter økten.

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 = Kr. 1090,- // 2 = kr. 1990,- 
race day pakke

PREMIUM PAKKE:

 • Konsultasjon før konkurransedagen for å legge en plan for dagen, pacing, næringsinntak, strategi etc.

 • Oppfølging på selve konkurransedagen med oppvarming, pep-talk, bagasjehåndtering, heiing og støtte underveis og etter.

 • Konsultasjon etter konkurransedagen for å oppsummere og analysere løpet.

 

 

ONLINE PAKKE:

 • Konsultasjon (30 min) før konkurransedagen for å legge en plan for dagen, pacing, næringsinntak, strategi etc.

 • Tilsendt tidsplan for konkurransedagen, og tilgang til coach gjennom WhatsApp og telefon for pep-talk før og etter løpet.

 • Konsultasjon (30 min) etter konkurransedagen for å oppsummere og analysere løpet.

premium pakke: Kr. 2490,- til 3990,-
(avhengig av distanse)
online pakke: Kr. 1290,-
follow along long run
 • 1 - 3 timer oppfølging og støtte på langtur, med coach på sykkel.

 • Du vil få veiledning underveis, hjelp til å bære vann og ernæring, support og støtte gjennom hele økten.

 • Kan brukes på hele langturen eller kun siste del. Kan passe for både rolige langturer og maratonspesifikke langturer.

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 time = Kr. 990,-
2 timer = kr. 1790,-
3 timer = kr. 2490,-
fysisk konsultasjon
 • 60 minutter konsultasjon med fysisk oppmøte (ikke online).

 • Vi diskuterer treningen din eller går inn på spesifikke temaer som ernæring, restitusjon, treningslære etc. Vi kan også kjøre en enkel spørsmål-og-svar time. ​​

 • Faktureres på forhånd eller betales på stedet med Vipps.

1 = Kr. 890,- // 2 = kr. 1690,- 
konsultasjon

Konsultasjoner gjennomføres online eller per telefon. Ønsker man et fysisk møte kan man kjøpe en PT-time.

Rådgivning og oppfølging er viktig for å sikre riktig trening og optimal progresjon. 

Konsultasjoner kan brukes til treningsplanlegging, oppfølging i forbindelse med treningsprogram og PT-timer, eller spørsmål/svar og spesifikke tema (se under).

Dette får du
 • Video konsultasjon på 30 eller 60 minutter med løpetrener.

 • Konsultasjonen kan brukes til treningsoppfølging, spørsmål/svar generelt eller som temakonsultasjon rundt et sentralt tema. 

 • Kan kjøpes av hvem som helst, med eller uten treningsprogram.

 • Faktureres og betales på forhånd, før timen.

30 min: 1 = Kr. 390,- // 5 = kr. 1790,- // 10 = kr. 3290,-
60 min: 1 = Kr. 690,- // 5 = kr. 3190,- // 10 = kr. 5890,-
eksempler på tema-konsultasjoner
 • sports-ernæring

Hva og hvordan bør du spise/drikke før, under og etter trening?

 • restitusjon

Hvordan restituere bedre for å maksimalisere responsen på trening?

 • treningslære

Hva skjer i kroppen under fysisk aktivitet og hvordan fungerer trening?

 • konkurransedagen

Hvordan legge opp konkurransedagen best mulig?

Coaching Abonnment
PT-TIME
Frittstående Trningsprogram
Konsultasjon
treningsprogrammet

Et treningsprogram fra MGJ Coaching består av to hovedelementer:

VDOT training, coach, v.o2, training plan, treningsprogram

Treningskalenderen

Detaljene i treningen din fra dag til dag finner du på nett, i den interaktive treningskalenderen hos V.O2. 

Der vil du kunne se alle treningsøktene dine, med øktdetaljer som økttype, fart og annen relevant informasjon.

 

Økter kan lett flyttes rundt, og hvis du har kjøpt et Coaching Abonnement vil du også kunne kommunisere med din coach gjennom kommentarer.

Kalenderen er tilgjengelig gjennom en app, såvel som i en vanlig nettleser..

les mer om v.o2 plattformen på www.vdoto2.com

Syklusplanen

Syklusplanen gir oss en oversikt over periodiseringen av treningen, med de ulike syklusene (fasene) og deres fokusområde.

Planen blir et rammeverk for hele programmet og gir oss et oversiktsbilde som sikrer en optimal progresjon over tid, med utganspunkt i prinsippet om periodisering, variasjon og spesifisitet.

Leveres som PDF eller i Excel.

running, training plan, online coaching, periodization, mgj coaching

les anmeldelser fra andre kunder!

running coach, coaching, personlig trener, løpetrener, treningsprogram
running coach, coaching, personlig trener, løpetrener, treningsprogram
running coach, coaching, personlig trener, løpetrener, treningsprogram
running coach, coaching, personlig trener, løpetrener, treningsprogram
Alle er velkommen hos MGJ Coaching!

Ingen har samme utgangspunkt, og dessuten har vi ofte ulike mål med treningen. Derfor er et skreddersydd treningsprogram midt i blinken da det er tilpasset akkurat deg. Styrker og svakheter tas i betraktning vi bygger et program, og det samme gjelder treningsgrunnlag, skadehistorikk og ambisjonsnivå.

Hvert program er unikt, og bygges fra bunnen av og opp hver gang.

 

Siden kroppene våre reagerer ulikt samme stimuli (samme treningsprogram for to personer gir som oftest ikke samme resultat for begge) er individualisering av trening et viktig poeng. Med et spesiallaget, skreddersydd treningsprogram blir treningen optimal for deg. ​

 

Dessuten finnes det ingen bedre måte å holde seg motivert på, enn nettopp et godt treningsprogram.

Programmet tilpasses deg og dine behov, og bygges med utgangspunkt i periodiseringsprinsippet, som betyr at det vil være flere faser i løpet av treningsperioden - som hver fokuserer på ulike aspekter av treningen. Dette forsikrer at du får en helhetlig utvikling over tid, såvel som at du får trent spesifikt mot de målene du har.​

Fra 5 kilometer til Maraton, og fra nybegynnere til viderekommende: alle er velkommen. 

 

Uansett om det gjelder ett hovedmål, eller flere delmål, så skal vi lage en plan som tar deg dit du vil.

 

MGJ Coaching ønsker å bidra til at du blir en bedre løper i morgen - enn du var i går!

Skal jeg ringe deg?

Lurer du på om personlig løpetrener er noe for deg eller har du spørsmål om tjenestene mine?

Legg igjen navn og telefonnummer, så ringer jeg deg opp så snart jeg har tid!

 

- Mikkel 

Jeg ringer deg i løpet av et par dager!

Sjekk ut den nye e-boken min om løping!

bottom of page